Skip to main content

Kapt. Hatterasstraat 23b, 5015 BB Tilburg  + 013 - 460 90 10

Kapt. Hatterasstraat 23b, 5015 BB Tilburg  + 013 - 460 90 10

Iedere case is een bijzonder verhaal

Iedere opdrachtgever is uniek. Om onze ambities én die van onze opdrachtgevers waar te maken, verdiepen we ons in de organisatie, leren we deze kennen en begrijpen. We gaan samen met onze opdrachtgevers de uitdaging aan waar zij voor staan en zetten onze ervaring en expertise in om hen vooruit te helpen en de projecten te laten slagen. Daarnaast zijn we kennispartner voor diverse stichtingen en ondersteunen we belangrijke doelen die aansluiten bij de uitgangspunten van PT. 


Kennispartner en Zakenvriend

PT is kennispartner van Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) en Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) van de TU Delft. We ondersteunen de doelstellingen van deze stichtingen en dragen actief bij aan de kennisoverdracht en kennisontwikkeling. 

PT Finance is uw partner in transformatie in de zorg sector

Kennispartner van SKBN

De Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) deelt en ontwikkelt kennis op het gebied van verdienvermogen en de ontwikkeling van het vestigingsklimaat. Ook organiseert SKBN de ontmoeting tussen alle betrokken belangen. Wij ondersteunen de doelstelling van SKBN en draagt actief bij aan de kennisoverdracht en kennisontwikkeling.
PT Finance is uw partner in transformatie in de Bouw & Vastgoed

Kennispartner van SKG

De Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) verbindt een groeiend aantal publieke, private en maatschappelijke organisaties die zich richten op de praktijk van gebiedsontwikkeling. Wij zijn partner van SKG en geven samen met de TU Delft richting en inhoud aan het kennisprogramma van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling.
PT Finance is uw partner in transformatie in de facilitaire sector

KWF zakenvriend

PT deelt de droom van miljoenen mensen: een wereld waarin kanker niet langer een dodelijke ziekte is. Wat zou het mooi zijn als deze droom uitkomt. Als Zakenvriend helpen wij kanker terug te dringen door te investeren in topwetenschappers op het gebied van kanker. We inspireren medewerkers, klanten en relaties om ook mee te helpen kanker terug te dringen.

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen?