Skip to main content

Kapt. Hatterasstraat 23b, 5015 BB Tilburg  + 013 - 460 90 10

Kapt. Hatterasstraat 23b, 5015 BB Tilburg  + 013 - 460 90 10

Nieuws

Vastgoedseminar in slot Zeist

PT_555480847_blauweplus

Op dinsdagmiddag 27 juni organiseren PT Finance, DHK Tax & Legal en Straatman Koster Advocaten het jaarlijkse vastgoedseminar in Slot Zeist.

Tijdens deze middag komen - traditiegetrouw – de meest actuele thema's in de vastgoedsector aan bod. Dit jaar zijn naast dagvoorzitter en spreker Tom Berkhout, ook Maarten de Ruijter, Head of Commercial Real Estate Clients van ABN AMRO en Marco Frikkee, Partner Sustainability Reporting van KPMG Nederland als sprekers aanwezig. De effecten van de duurzaamheidsopgave ten aanzien van vastgoed op het vlak van waardering, verslaggeving en financiering komen uitgebreid aan bod alsmede de juridische en fiscale vraagstukken die hiermee samenhangen.

De impact van de duurzaamheidopgave op financieringen - Maarten de Ruijter

De trend naar verduurzaming van vastgoed is onmiskenbaar. Nieuwe regelgeving voor het verduurzamen van vastgoed moet dit proces versnellen. Een deel van deze regelgeving is gericht op de banken en andere financiële instellingen. Via de financieringen bij deze partijen krijgen in eerste instantie institutionele beleggers maar al snel ook de particuliere beleggers te maken met deze regelgeving. Wat zijn de gevolgen voor de risicoperceptie en risicobereidheid van financiers en hoe verhoudt die zich tot haar eigen maatschappelijk rol bij de verduurzaming van vastgoed? Maarten de Ruijter gaat in op de impact die dit heeft op financierbaarheid van het vastgoed en hoe een financier je kan helpen met deze duurzaamheidsopgave.

De invloed van de nieuwe duurzaamheidsverslaggevingsregels voor bedrijven - Marco Frikkee

Marco Frikkee behandelt de invloed van de nieuwe ESG-verslaggevingsregels voor bedrijven ('CSRD') voor bouw- en vastgoedbedrijven. Aan de orde komt hoe de CSRD zou kunnen bijdragen aan het versnellen van de duurzaamheidsinitiatieven binnen de vastgoed sector. Hoe kan de CSRD het kaf van het koren scheiden?

Wet collectieve warmtevoorziening - Marc Marcusse

Er is veel te doen om klimaatverandering en de consequenties die daarmee gepaard gaan. Dichtbij huis hebben we de vraagstukken van stikstof, congestie en leveringszekerheid van energie. Maar ook steeds wijzigende wetten die daarmee samenhangen. Structureel lijken wet- en regelgeving achter te lopen op de wensen van de praktijk, misschien wel haaks erop te staan. Gaat de Wet collectieve warmtevoorziening daar verandering in brengen en de onzekerheden in de warmtetransitie wegnemen? Marc Marcusse bespreekt de juridische aspecten van de energietransitie en in het bijzonder de Wet collectieve warmtevoorziening.

Actualiteiten omzetbelasting/overdrachtsbelasting - Henk de Kat

Duurzaamheidsinvesteringen is fiscaal een belangrijk thema bij vastgoed. Bijvoorbeeld als het gaat om de vraag of bij verbouwingswerkzaamheden aan een bestaand gebouw sprake is (geweest) van 'in wezen nieuwbouw' of niet. De Hoge Raad heeft hierover in de afgelopen periode meer duidelijkheid gegeven. Of toch niet? Over deze en meer ontwikkelingen wordt u door Henk bijgepraat aan de hand van verschillende casusposities die in de afgelopen periode aan de belastingrechter zijn voorgelegd. Hij sluit af met praktische tips.

Programma
13.00 - 13.30 uur Ontvangst met lunch
13.30 - 14.00 uur Opening door prof. dr. Tom Berkhout MRE MRICS Universiteit Nyenrode
14.00 - 14.30 uur De impact van de duurzaamheidopgave op financieringen - Maarten de Ruijter
14.30 - 15.00 uur Duurzaamheidsverslaggeving: de impact op vastgoed en bouw - Marco Frikkee
15.00 - 15.30 uur PAUZE
15.30 - 16.00 uur Wet collectieve warmtevoorziening - Marc Marcusse
16.00 - 16.30 uur Actualiteiten omzetbelasting/overdrachtsbelasting - Henk de Kat
16.30 - 17.00 uur Rondvraag en evaluatie - prof. dr. Tom Berkhout MRE MRICS Universiteit Nyenrode
17.00 - 18.30 uur Afsluiting en borrel

Kosten & aanmelden 

De kosten voor deelname aan deze bijeenkomst bedragen € 100 exclusief BTW. U kunt zich eenvoudig aanmelden door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

We hopen u te zien op 27 juni in Zeist!

Méér nieuws