Kapt. Hatterasstraat 23b, 5015 BB Tilburg  + 013 - 460 90 10

Kapt. Hatterasstraat 23b, 5015 BB Tilburg  + 013 - 460 90 10

PT_1043365501_blauweplus

Congres 20 jaar PT

We kijken terug op een fantastisch congres ter ere van ons 20-jarig bestaan! Tijdens ons congres, waar innovatie en trends centraal stonden, keken we samen met ruim 200 relaties vooruit naar de komende 20 jaar. Jolien Kramer van de TU Delft en gebiedsontwikkeling.nu schreef een verslag over ons congres:


'Veranderingen brengen onzekerheden en dat kan overweldigend zijn' stelt futuroloog Deborah Nas, tevens hoogleraar aan de TU Delft. Daarom grijpt zij ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van PT het podium om genodigden van het congres wat houvast te bieden. Samen met TU Delft-collega Tom Daamen gaf zij een veelzijdige blik op te verwachten transities die zowel gebiedsontwikkeling als de maatschappij als geheel raken. Een geselecteerd panel reageerde en sprak verder over uitdagingen in de zorg en in de Nederlandse woningmarkt.

Voor de gebouwde omgeving zullen maatschappelijke uitdagingen op het terrein van wonen, mobiliteit, energie en klimaat op elkaar inwerken, stelt Tom Daamen, directeur van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling. Durf en diversiteit in de aanpak van gebiedsontwikkeling is noodzakelijk. Dit wakkert innovatie en economische vernieuwingen aan, wat in gebiedsontwikkeling betekent dat er ruimte moet worden gemaakt voor nieuwe, bijzondere ruimtelijke concepten en ontwikkelstrategieën. Door de onvoorspelbaarheid van bijvoorbeeld de demografische en klimatologische toekomst zullen adaptieve samenwerkingsmodellen en flexibele ruimtelijke principes ontwikkeld moeten worden. Deze generieke modellen en principes zullen per specifieke locatie een eigen uitwerking krijgen, afhankelijk van situatie en betrokken partners. Nieuwe samenwerkingsmodellen, zoals de joint venture light in de Haagse Brinckhorst, zullen geen uitzondering meer zijn. Enkele conclusies: innovatie en vernieuwing, bijvoorbeeld in het meekoppelen van de energietransitie in gebiedsontwikkeling, moet van overheid, bedrijven en kennisinstellingen samen komen. Daarnaast zal er gezamenlijk moeten worden gestuurd op betaalbaarheid in de woningmarkt ten bestrijding van verdere segregatie. Regionale verschillen moeten worden erkend: de rol van de overheid zal dus ook per regio verschillen. En ten slotte: er moeten in gebiedsontwikkeling volop mogelijkheden voor experimenten worden geboden.

De voorspellingen van technologische verandering van Deborah Nas, medeoprichter van innovatiebureau Sunidee, zijn minder gebiedsgericht en zullen ook grote structurele aanpassingen vereisen in het ruimtelijk domein. De meest prangende veranderingen in de vastgoedsector bevinden zich volgens haar in de digitalisering, artificiële intelligentie en blockchain. Door gebouwontwerp te digitaliseren, zoals bijvoorbeeld is gedaan door het bureau van Zaha Hadid, ontstaat een generatief ontwerp dat de natuur imiteert. Hierdoor krijgen gebouwen een meer efficiënte en organische vormgeving. Artificiële intelligentie (AI) is een relatief ingeburgerd concept, maar is volgens Nas verschoven naar een meer dynamische opvatting. Een onderdeel van AI is deep learning, wat betekent dat deze zijn eigen regels kan creëren, bijvoorbeeld een algoritme dat katten leert herkennen door het analyseren van een oneindige hoeveelheid kattenvideo's. En ten slotte Blockchain, een veelbelovende innovatie die momenteel in een dip zit, maar op een handige en transparante manier transacties kan vastleggen—ook de soms complexe en ondoorzichtige aan- en verkoop van gebouwen. Een nieuwe trend in de techwereld is dat een aantal digitale ontwikkelaars diensten niet aan anderen verkoopt, maar deze zelf toepassen en er een businessmodel van maken, zoals bijvoorbeeld Kattera. Zij gebruiken AI om ondergewaardeerde gebouwen te analyseren en deze op een zeer efficiënte manier te herontwikkelen en te verkopen.

Ondanks het geschetste schrikbeeld voor (technologische) veranderingen is het geselecteerde panel ervan doordrongen dat innovatie uit verassende hoek kan komen en lang niet altijd een 'rekensom van a naar b naar c is'. Bijzondere concepten ontstaan volgens het panel zelfs bij uitstek wanneer er vooraf geen specifiek doel wordt vastgelegd. Toch zou het wenselijk zijn dat innovatie meer en sneller verbonden raakt aan grote maatschappelijke opgaven, 'zodat high-tech verbonden wordt aan purpose'. Het panel sprak ook een aantal te verwachten veranderingen uit, voornamelijk op het gebied van zorg en mobiliteit, waarbij de 'diep gekoesterde wens' wordt uitgesproken dat visionair denken en doen in het ruimtelijk domein weer terugkeert en onze praktijk kleur gaat geven. 

Méér nieuws

 

Wij zijn PT. We kijken met een heldere, kritische blik naar mogelijkheden, veranderingen en oplossingen binnen organisaties en ontzorgen met meer dan alleen het verbeteren van het finance gedeelte. Wij zijn uw Partner in Transformatie.